четвер, 12 грудня 2013 р.


Одна з наймолодших в Інституті гуманітарних та соціальних наук, кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД), створена 22 серпня 2011 року. 
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів з напряму “Документознавство та інформаційна діяльність” та магістрів з напряму “Консолідована інформація”, обслуговує Інститут дистанційного навчання та Інститут післядипломної освіти Національного університету “Львівська політехніка”.
Передумовою створення кафедри СКІД стало організаційно-структурне оформлення нової наукової школи з проблематики функціювання системи соціальних комунікацій, а також необхідність консолідації зусиль науково-педагогічного персоналу Львівської політехніки щодо підготовки фахівців у сфері соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.
Науково-педагогічний потенціал кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних і соціальних наук, складають: 2 професори та 2 доктори технічних наук, 10 доцентів, 6 старших викладачів та 11 асистентів. Кафедру очолює доктор технічних наук, доцент Пелещишин Андрій Миколайович. 
У Львівській політехніці підготовку бакалаврів за напрямом 0201 “Культура” та спеціалістів спеціальності 7.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” із напряму “Документознавство та інформаційна діяльність” було започатковано у 2000 р. на кафедрі історії України, науки і техніки, яка з 2006 р. перепрофілювалася в кафедру історії, теорії і практики культури (ІТПК). Фундаторами відкриття спеціальності були викладачі кафедри ІТПК: Відмінник освіти України, доктор історичних наук, професор Л.Є.Дещинський, к.і.н., доцент Р.Д. Зінкевич, к.і.н., доц. С.О. Іващук, к.філол.н., доц. М.В. Комова.
Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю 8.000012 “Консолідована інформація” специфічних категорій підготовки розпочато у 2009 р. в Інституті комп’ютерних наук та інформаційних технологій на кафедрі “Інформаційні системи та мережі” (ІСМ). У 2009-2011 рр. на кафедрі ІСМ під керівництвом доктора технічних наук, доцента А.М. Пелещишина працювала предметно-методична комісія “Консолідована інформація”, що стала осередком нової молодої наукової школи з проблематики функціювання системи соціальних комунікацій, використання інформаційних технологій в гуманітарних сферах суспільного життя, зокрема, в управлінській діяльності.
З 2011 р. на кафедрі СКІД розгорнуто комплексні наукові дослідження за напрямом: інформаційна аналітика в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та підприємництва. За цією тематикою проводяться дослідження з питань соціальних комунікацій; документознавства та документаційного забезпечення управлінської діяльності; документних ресурсів; інформаційно-аналітичної діяльності; комунікаційних технологій.